Jaarreglement Recreatiepark Kom Genieten

 

Voor u ligt het aangepaste jaarreglement voor het recreatiepark Kom Genieten.

Het doel is om het park een fijne en aantrekkelijke plek voor alle recreanten te laten zijn. Voor een ieder zijn eigen stukje ontspanning, privacy en gezelligheid.

 

Wij blijven hier ons voor inzetten, maar we kunnen dit niet alleen. U als jaarplaatshouder heeft daar ook een belangrijke rol in.

 

Wanneer nodig leggen we even contact om de eventuele verbeterpunten met betrekking tot de jaarplaats, chalet en schuurtje te bespreken. Denk hierbij aan de onderhoudsstaat (vaak doet verf of schoonmaken al wonderen) en om de netheid van de buitenruimte van de jaarplaats (de tuin, begroeiing en terras).

 

We hebben immers een gezamenlijk doel: een mooie en fijne plek om op allerlei momenten in het jaar te kunnen genieten!

 

 

Jaarcontract en acceptatie jaarregels:

De 1e jaarfactuur in combinatie met deze jaarregels geldt als jaarcontract.
Betaling van de 1e factuur van de jaarplaats, betekent dat u dit jaarreglement (de zogenaamde jaarregels) gelezen heeft en deze door u akkoord bevonden is. Let op: in een reglement zijn nooit alle mogelijke situaties te voorzien en te beschrijven. Voor alles waar dit reglement niet in voorziet, beslist de parkeigenaar.

 

 

 

Jaarreglement jaarplaatsen recreatiepark Kom Genieten

 

Voor u ligt het aangepaste jaarreglement voor park Kom Genieten.

Dit reglement wordt actief gehandhaafd met als doel het recreatiepark een fijne en aantrekkelijke plek voor alle recreanten te laten zijn. Door onze laagdrempelige opzet ligt er ook veel verantwoording bij u als jaarplaatshouder. NB: onze jaarplaatsen zijn alleen bedoeld voor recreatief gebruik.

 

 1. Verkeer:

Voor alle vervoermiddelen op het terrein geldt dat zij stapvoets moeten rijden, dat betekent niet sneller dan 5 km/uur. Dat is dus echt langzaam! Dit geldt bovenal voor de veiligheid en daarnaast ter voorkoming van stofvorming en behoudt van de paden. Blijf altijd op de paden en kom niet in het gras. Ook met in en uitparkeren. Voetgangers en fietsers hebben voorrang. Tussen 22.30 en 7.30 uur is het niet toegestaan zich met een auto op het terrein te verplaatsen. Vroeger weg of later terug? Parkeer dan op het parkeerterrein bij de ingang.

 

 1. Parkeren:

Elke jaarplaats moet 1 verharde parkeerplek hebben (dus niet op gras maar op tegels, grasblokken, grind of andere passende oplossing). Niet parkeren op het openbare pad en ook niet op gras buiten uw jaarplaats. Bij grote jaarplaatsen is na overleg en goedkeuring een tweede parkeermogelijkheid op de jaarplaats mogelijk, mits verhard.

Het oostelijke veld met 6 plekken heeft 6 parkeerplaatsen kort voor de jaarplaatsen. Deze zijn alleen te gebruiken door deze jaarplaatshouders (de plaatsen zijn genummerd) met 1 auto per jaarplaats. Niet te gebruiken door anderen of door bezoekers!
Het zuidelijke = open veld heeft een parkeerterrein met 4 parkeerplekken, uitsluitend te gebruiken voor 4 kavelnummers zonder eigen parkeermogelijkheid. Dit zijn nummers 66 (H. Kuper), 68 (Nierop), 87 (Hansma) en 92 (Moens). Daarnaast heeft plek 65 (Seegers) een parkeerplaats direct voor het chalet. Allen zijn aangegeven met een bordje met het juiste jaarplaatsnummer. Dus niet te gebruiken door andere jaarplaatshouders en bezoekers!

Tweede eigen auto’s en bezoekers dienen op de parkeerplaats bij de parkingang te parkeren!  Het informeren van uw bezoekers valt onder uw verantwoording.

Uw jaarplaats en de parkeerplaats zijn geen stalling voor campers, caravans, boten, trailers of andere zaken. Ook grote aanhangwagens e.d. zijn niet de bedoeling om op het parkeerterrein of op uw eigen jaarplek te stallen.

 

 1. Koeriers, post, pakketjes en supermarktbezorging:

Voor koeriersdiensten en supermarktbezorging geldt verplicht lossen / overladen op de parkeerplaats voor bij de ingang. Incidentele transporten kunnen worden gemeld, dan kan er een uitzondering gemaakt worden om op te rijden. Supermarktbezorging en bijvoorbeeld DHL horen daar niet bij. Het is uw verantwoording om dit aan te geven bij de bezorgingsdiensten/supermarkten. Vrachtwagens mogen nooit het terrein op.

Bezorgde post kunt u vinden in de gezamenlijke brievenbus op de hoek van de milieustraat. Zorg er voor in tijden dat u er niet bent, de post hier niet komt.
Pakketten gaarne laten bezorgen bij een afhaalpunt. Op loopafstand verzorgen de tankshop en de supermarkt deze mogelijkheid.

 

 1. Energie:

Bijna alle jaarplaatsen zijn voorzien van 10 of 16 Ampère. Zorg voor een deugdelijke aardlekschakelaar in uw chalet of stacaravan voor uw veiligheid. Wanneer uw stroom regelmatig uitvalt doordat u te veel apparaten aanzet, installeer dan als hoofdschakelaar een combischakelaar type B van 10 of 16 Ampère in uw chalet/stacaravan (afhankelijk van de afzekering die uw plek bij ons heeft, bij ons op te vragen). Dan kunt u altijd zelf de stroom er weer op zetten. Wanneer stroomstoring te vaak voorkomt kunnen hier kosten aan verbonden worden. Dit is dus simpel te voorkomen en voor u heel gemakkelijk om zelf de oplossing in het chalet te hebben. Het advies is om een rookmelder en een koolmonoxidemelder in uw stacaravan/chalet te installeren.

Gasflessen zijn bij ons te koop. Bel of app even voor het afhalen naar 06 49522273. Alleen goed gekeurde en gekwalificeerde gas installaties/flessen zijn toegestaan.

De plaatsen op het zuidelijke veld hebben een propaangasaansluiting.

Facturering van de energie is per kwartaal. Elke jaarplaats heeft in onze elektrakast zijn eigen KW-meter en elke gasaansluiting heeft ook zijn eigen meter. Vooralsnog is zonne-energie niet toegestaan. Dieseltanks of gastanks zijn niet toegestaan en mogen dus niet geplaatst worden bij uw kampeermiddel. Het is niet toegestaan om houtkachels / allesbranders te gebruiken. Andere vormen van schone verbranding alleen na toestemming. Bij controle op brandveiligheid door de brandweer of andere overheidsinstanties, zijn het risico en de te nemen maatregelen voor uw rekening.

 

 1. Afval:

Wij hebben de volgende afvalmogelijkheden:

1e Container: RESTAFVAL. (Geen renovatie-afval en grof vuil)

2e Container: alleen PAPIER

3e Container: alleen GLAS

4e Groene ijzeren container: SNOEIAFVAL (geen gras en blad)

5e Achter de laurierheg naast ijzeren container: alleen GRAS en BLAD

Huisvuil alléén in afgesloten vuilniszakken in de daarvoor bestemde container bij de ingang van het park deponeren, oud papier en dozen in de papiercontainer en glas in de glascontainers. Fijn snoeiafval kan in de grote ijzeren container. Deze container is niet geschikt voor bomen, grote coniferen en verwijderde heggen.

Zelf weg te brengen: Grofvuil, meubels, grof tuinafval (zoals hele struiken cq bomen en heggen) én afval van renovatie/groot onderhoud dient u zelf weg te brengen en mogen niet in de parkcontainers! Neem dit mee naar huis óf vraag ons om de milieupas waarmee het naar het milieustraat (groenafval en apparaten gratis, de rest is tegen betaling) aan de Montageweg 1 te Emmeloord ( tel.0527-633856) gebracht kan worden. Het dumpen van afval op het parkterrein is uiteraard verboden. Dit geldt ook voor het dumpen van gras en snoeiafval op of achter uw jaarplaats.

 

 1. Riolering:

Gooi geen vetten door de toiletten. Gestold vet en ander afval, dient in een gesloten vuilniszak gedaan te worden. Uitsluitend WC-papier door het toilet spoelen. Nooit luiers, maandverband en vooral ook geen hygiëne doekjes door uw toiletten spoelen. Dit om verstopping van uw rioleringsbuizen (deze verstoppingen zijn voor uw rekening) én van de rioleringspomp te voorkomen. Elk chalet dient een goed functionerende riolering te hebben.

 

 1. Verhuur en gebruik:

Verhuur van uw chalet/stacaravan is niet toegestaan. Slechts een paar chalets hebben nog een bestaande verhuurmogelijkheid, maar dit aantal breiden we niet uit. Voor mensen met een nog bestaande verhuurmogelijkheid: deze is persoons- en plek gebonden en vervalt bij verkoop van het chalet/stacaravan.

Recreatief (dus kort) gebruik door ouders en/of kinderen is kosteloos toegestaan. Het melden daarvan is wel verplicht. Wilt u goede vrienden of overige familie eens een keer gebruik laten maken van uw chalet, dan is dit mogelijk, maar alleen na melding en goedkeuring. Het gaat hierbij alleen om vakanties. Na deze melding en akkoord zitten daar geen kosten aan verbonden. We geven geen mogelijkheid voor langdurig verblijf voor derden, ook niet voor ouders of kinderen. Bij misbruik (lees illegale verhuur of lange termijn gebruik door derden) wordt uw jaarplaats opgezegd.

 

 1. Honden en katten:

Toegestaan zijn maximaal 2 honden of katten per jaarplaats, maar dan wel zonder overlast. Dat betekent niet of nauwelijks blaffen en buiten altijd aangelijnd zijn. Voor katten geldt: binnen houden en alleen buiten indien zij gewend zijn en dus zindelijk zijn met een kattenbak die buiten beschikbaar is. Want overlast (uitwerpselen) van katten/honden bij andere jaarplaatshouders, in grasvelden of in speeltuinen moet absoluut voorkomen worden. Uitlaten van honden mag uitsluitend in het bos, buiten het park (daar is een hondenlosloopgebied), dus ook niet aan de slootkant of in de parksingels uitlaten! Wanneer de hond of kat zich vergist, gelieve het dan wel direct zelf op te ruimen. Voorkom overlast van blaffen, zowel bij uw aanwezigheid en afwezigheid. Wanneer u uw hond achterlaat in het chalet, dan mag dit geen overlast geven voor andere jaarplaatshouders. Is de hond stil tijdens uw afwezigheid, dan is dit natuurlijk geen

 

probleem. Datzelfde geldt ook voor een hond buiten. Wij geven graag de mogelijkheid om een hond of kat te hebben, maar alleen zonder overlast voor andere jaarplaatshouders.

 

 1. Daggasten, logees en tentjes:

Daggasten, die dus niet blijven overnachten, hoeven tot 5 personen niet gemeld te worden.  Verjaardagen of andere gelegenheden met meer dan 5 gasten moeten wel gemeld worden en goedkeuring krijgen. Belangrijk is dat de gasten op het grote parkeerterrein bij de ingang parkeren en zich houden aan de parkregels. Daggasten betalen geen dagtarief.

Logees in het chalet of stacaravan:

Gasten die op uw uitnodiging tijdens uw verblijf in uw stacaravan overnachten, hoeven geen extra kosten te betalen en hoeven ook niet gemeld te worden. Ook overnachtingen van kinderen in 1 kleine tent (op uw eigen jaarplaats) zijn kostenvrij en meldingsvrij. Laat door zowel uw dag gasten als logees geen overlast ontstaan.
Zorg ervoor dat ook uw gasten dit reglement naleven. Zij vallen onder uw verantwoordelijkheid.

 

 1. Jaarcontract, acceptatie jaarregels en berichtgeving:

Mededelingen, informatie en facturen verlopen via e-mail, of indien nodig persoonlijk.

De 1e jaarfactuur geldt als jaarcontract. Door de betaling van de 1e jaarplaatsfactuur betekent dat dit voorliggende jaarreglement (jaarregels) gelezen en geaccepteerd is.

 

 1. Reclame en verkoop:

Elke vorm van reclame, verkoop, opslag, of bedrijfsactiviteiten op het park zijn verboden.

 

 1. Barbecues en vuurkorven:

I.v.m. brandgevaar zijn bbq’s en vuurkorven alleen toegestaan met naleving van:

* Gebruik een veilige barbecue

* Zorg voor brandblusmiddelen (emmer met water)

* Gebruik aanmaakblokjes en geen spiritus

* Bij grote droogte (droog gras) geen vuurkorf aan.

* Altijd voldoende afstand van (coniferen) heggen en afscheidingen houden.

* Bij extreme droogte kan de parkeigenaar een algemeen verbod opleggen.
* Kampvuren zijn niet toegestaan.

 

 1. Kleine zwembadjes

Kleine zwembadjes zijn op uw jaarplaats alleen na melding toegestaan. Deze kunnen alleen blijven staan mits de jaarplaats niet vrij toegankelijk is voor derden. In alle andere gevallen moet na gebruik het zwembadje leeg gemaakt worden óf deugdelijk afgedekt worden.

 

 1. Geluidshinder:

Tussen 22.30 uur en 7.30 uur dient het op het recreatiepark rustig te zijn.
Gedurende deze tijd is het niet toegestaan zich met een auto op het terrein te verplaatsen. Vroeger weg of later terug? Parkeer dan uw auto op de grote parkeerplaats bij de parkingang. Het gebruik van radio, TV en het gezellig samen buiten zitten, dient zodanig te geschieden dat de buren hiervan geen hinder ondervinden.

Werkzaamheden op uw jaarplaats:
Hou met werkzaamheden in of rond het chalet/stacaravan, die gepaard gaan met lawaai, rekening met de rust van anderen. Verbouwingen of grote werkzaamheden op uw jaarplaats dienen altijd gemeld te worden voor toestemming. Tijdens schoolvakanties, met name de zomervakantie (juli/augustus) en ook op feestdagen, zijn verbouwingen en andere werkzaamheden (zoals bijv. de aanleg van terrassen) met geluidsoverlast niet toegestaan.

 

 1. Aangezicht van stacaravans/chalets en schuurtjes:
 • Er geldt geen maximum leeftijd voor chalets en stacaravan, maar alle stacaravans en chalets moeten zich kwalitatief en uiterlijk in goede staat bevinden en aan minimale eisen voldoen die de parkeigenaar aangeeft. Dit heeft betrekking op het geheel, zoals op de hout- en buitenwand kwaliteit, de staat van de verf, daken, kozijnen, schuurtjes, et cetera.
 • Chalets en stacaravans moeten in het eerste, uiterlijk tweede jaar netjes dichtgemaakt worden (van onderkant van het chalet/stacaravan tot aan de grond).
 • Voor verbouw of aanbouw geldt: eerst overleggen om afbreken te voorkomen!
 • Alle chalets/stacaravans moeten deugdelijk en gecertificeerd aangesloten zijn op het stroomnetwerk, waterleiding, de riolering en eventueel gasnetwerk.
 • op een jaarplaats mag een schuurtje en/of overkapping geplaatst worden. Afmetingen van overkappingen en schuurtjes zijn op te vragen. Voor bouw of plaatsing is overleg met en goedkeuring van de parkeigenaar verplicht.

Indien het chalet/stacaravan na persoonlijk overleg en gestelde termijnen nog niet voldoet aan de gestelde eisen, kan dit leiden tot opzegging van de jaarplaats. In het uiterste geval betekent dit dat voor het volgende jaar geen nieuw contract afgegeven wordt.

 

 1. Aangezicht en indeling van de jaarplaats (tuin en terras):
 • Jaarplaatsen dienen een verzorgde en recreatieve uitstraling te hebben (beoordeling door parkeigenaar).
 • De tuin moet netjes (onkruidvrij) onderhouden zijn en vrij van rommel (snoeiafval,

materiaal, kasten, enzovoorts). Graven en opbrengen van grond is niet toegestaan zonder toestemming.

 • Afrastering voor honden mag wel, maar dan met groene aanplant aan de buitenzijde van de afrastering. Overleg even vooraf.
 • Graven of palen slaan moet doordacht en voorzichtig gebeuren én is op eigen risico ivm raken van leidingen, riool of kabels. Eventuele schades worden op uw kosten hersteld.
 • Aanleg vlonders, veranda’s, overkappingen eerst overleggen met de parkeigenaar, om teleurstelling en mogelijke benodigde afbraak/aanpassing te voorkomen.
 • Eigen heggen dienen aan alle zijden netjes onderhouden te worden. Heggen op uw jaarplaats zijn aan u om te onderhouden. Dat betekent beide zijden+bovenkant van de voorkant en uw zijde+bovenkant van de tussenheggen, alsmede uw zijde van de heg+bovenkant aan de achterkant. In het geval van een singel volstaat reikhoogte.
 • Gras dient regelmatig gemaaid te worden.
 • Dode heggen, te grote heggen en begroeiing dienen verwijderd en zo nodig vervangen te worden en afgevoerd te worden naar de milieustraat van de gemeente (gratis). Vervangende aanplant in overleg met de parkeigenaar.
 • Nieuwe afscheidingen in de vorm van groene aanplant is mogelijk. Aanplant van coniferen als heg is niet toegestaan. Schuttingen zijn evenmin toegestaan. Laurier (deze planten zijn wintergroen) heeft de voorkeur. De aanplanthoogte voor tussenheggen is minimaal 120 centimeter hoog. Informeer even bij ons voor de aankoop / realisatie. Ook andere natuurlijke oplossingen zijn bespreekbaar. Eerst overleg met zowel uw buren als met de parkeigenaar is nodig vóór aanleg om verwijdering te voorkomen.
 • Betegeling, split of houtsnippers in de tuin is toegestaan, mits in zeer goede conditie (vlak en schoon). De oppervlakte en invulling graag overleggen met de parkeigenaar.

Indien de jaarplaats na persoonlijk overleg en gestelde termijnen nog niet voldoet aan de gestelde eisen, kan dit in het uiterste geval betekenen dat voor het volgende jaar geen nieuw contract afgegeven wordt. Werkzaamheden buiten de grenzen van uw jaarplaats, zoals in singels of op andere plaatsen, zijn uiteraard verboden. Dit geldt ook voor het ‘in gebruik nemen’ (graven, verwijderen begroeiing en beplanten) van singels achter uw chalet/stacaravan. Deze vallen immers buiten uw jaarplaats!

 

 1. Verkoopvoorwaarden van stacaravans:
 • Uw kampeermiddel moet eerst aan de parkeigenaar te koop aangeboden worden.
 • Vóór de verkoop is het verplicht de potentiële kopers aan de parkeigenaar voor te stellen. De parkeigenaar moet instemmen met de potentiële nieuwe jaarplaatshouders! Teken dus geen verkoopcontract en maak geen afspraken zonder toestemming van de parkeigenaar. Dan gaat de verkoop namelijk alsnog niet door. Potentiële kopers moeten recreanten zijn. Geïnteresseerden om te wonen kunt u overslaan, want dat wordt niet geaccepteerd.
 • Voor de overdracht of verkoop van het kampeermiddel moet de oude eigenaar van het kampeermiddel  eerst de kosten van gas-water-elektra betalen plus eventuele openstaande rekeningen. Pas daarna kan de eigendomsoverdracht plaatsvinden.
 • Bij de overdracht moet de nieuwe eigenaar borg en het verschuldigde jaargeld betalen.
 • Voor een te plaatsen stacaravan/chalet, dient u zelf te zorgen voor aansluiting op de nutsvoorzieningen. Uitgevoerd of gecontroleerd door een gecertificeerde loodgieter/elektricien. Voor het klaarmaken van een vrije jaarplaats voor een te plaatsen stacaravan/chalet wordt een vergoeding gevraagd.
 • Bij verkoop op de plaats betaald de verkoper 3 % van de verkoopprijs aan de parkeigenaar, dit bedrag moet vóor de overdracht betaald zijn. Het totaalbedrag is minimaal 500 euro en maximaal 650 euro.
 • Voor geïnteresseerde kopers geldt: permanente bewoning is niet toegestaan. Alleen een ander inschrijfadres voldoet niet. Er moet sprake zijn van een fysiek ander hoofdverblijf. De nieuwe eigenaar kan het alleen gebruiken voor recreatie.
 • Bij verkoop geldt: alleen een A4-formaat aanduiding op het raam van het chalet is toegestaan. Dat betekent geen grote verkoopborden van makelaars op de jaarplaats. Tip: de ervaring leert dat de meeste verkopen tot stand komen door rechtstreeks contact met de koper, bijvoorbeeld via marktplaats.
 • Het kan zijn dat het chalet of stacaravan, door ongeschiktheid of door de staat van het object, bij verkoop niet op de jaarplaats mag blijven (bepaling door parkeigenaar). In dat geval moet de jaarplaats leeg opgeleverd worden. Daarom is goedkeuring bij verkoop vooraf nodig.
 • Bij eventuele verkoop: vraag ons om meer informatie omtrent de gang van zaken.

 

 1. Aankoopvoorwaarden van stacaravans / chalets:

Informeer vóór de aanschaf van een gebruikte of nieuwe stacaravan/chalet naar de voorwaarden, om teleurstelling te voorkomen.

 

 1. Betalingen, overeenkomsten, opzegging en ingebruikneming van een jaarplaats:
 • Overeenkomsten voor een jaarplaats worden aangegaan voor 1 kalenderjaar. Met daarbij de verplichting om de kosten voor het hele jaar te voldoen, wel verdeeld over 2 termijnen. De twee facturen ontvangt u eind december/begin januari en eind juni.
 • Door betaling van de 1e jaarplaatsfactuur gaat u akkoord met de voorliggende jaarregels en daarmee met de bijbehorende verplichtingen.
 • Opzegging van een jaarplaats voor het opvolgende jaar dient te geschieden voor 1 oktober. Opzegging door de parkeigenaar is (bij voorbeeld door het herhaaldelijk niet houden aan regels of niet opvolgen van aanwijzingen, misdraging of niet betalen) in sommige gevallen per direct mogelijk, ook na 1 oktober. Verplichtingen blijven bij opzegging wel bestaan (zoals het leeghalen van de jaarplaats en betalingen)
 • Rond het einde/begin van het jaar (uiterlijk gelijktijdig met de ontvangst van de eerste jaarplaatsfactuur), worden zoals u gewend bent, de jaarplaatskosten geïndexeerd aan de hand van de inflatie. Met dit percentage worden de jaarkosten verhoogd. Bij grotere verhogingen wordt u daarover al eerder geïnformeerd (voor half november). In dit laatste bijzondere geval heeft u tot 4 weken na de bekendmaking de tijd om uw jaarplaats alsnog op te zeggen, in plaats van voor 1 oktober.
 • Als u facturen niet voor de uiterste betaaldata betaald worden mogelijk administratiekosten berekend, eventueel gevolgd door verhogingen. Bij het in gebreke blijven kan u de toegang tot de jaarplaats en het park ontzegd worden en kan de stroom, gas en waterleverantie stopgezet worden. In geval van niet nakomen van betalingen wordt uiteraard uw contract opgezegd en ook geen nieuw contract aangeboden. Bestaande betalingsverplichtingen blijven daarbij altijd bestaan.
 • Bij beëindiging van het gebruik van een vaste staanplaats tijdens het seizoen kan geen aanspraak worden gemaakt op gedeeltelijke restitutie van het totale staangeld.
 • Jaarplaatsen zijn niet vrij overdraagbaar, dat betekent dat uw chalet/stacaravan alleen na akkoord van de parkeigenaar verkocht mag worden op zijn plaats. Dit geschiedt alleen nadat wij potentiële koper hebben goedgekeurd.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst door de recreant of parkeigenaar, dient de plaats leeg en geëgaliseerd achter gelaten te worden op uiterlijk 31 december van het jaar. Bij veel verwacht ontruiming/opruimwerk op de plek kan de parkeigenaar een extra borg eisen vóórdat het chalet/stacaravan verwijderd wordt. Dit wordt teruggestort wanneer de plek schoon en leeg opgeleverd is (om te voorkomen dat grind, tegels, schuurtjes en dergelijke achterblijven met hoge bijbehorende afvoerkosten als resultaat). Hetzelfde geld voor chalets zonder handelswaarde, waarbij deze in aanmerking gaan komen voor sloop ipv verkoop. Ook dan kan de parkeigenaar vooraf een (extra) borg eisen als basis voor eventuele opruimkosten. Daarbij vervallen nooit de financiële verplichtingen voor de jaarplaatshouder om de jaarplaats leeg op te leveren en om het chalet af te voeren.
 • Bij opzegging door de parkeigenaar dient de plek óf leeg opgeleverd te worden conform het voorgenoemde, óf de parkeigenaar geeft toestemming om het chalet/stacaravan op de jaarplaats te verkopen. Wanneer in dit laatste geval het object niet verkocht is vóór de bepaalde einddatum, kan de termijn voor verkoop voor een bepaalde periode verlengt worden (zonder dat er gebruikt gemaakt wordt van het chalet), met inachtneming van de financiële verplichtingen, zoals het betalen van het jaarplaatsbedrag.
 • Indien na opzegging de jaarplaats op de vastgestelde einddatum de jaarplaats niet ontruimd heeft, wordt de recreant geacht afstand te hebben gedaan van alles wat zich op de jaarplaats bevindt. De parkeigenaar heeft dan het recht om per direct tot ontruiming overgaan, waarbij de kosten bij de recreant in rekening worden gebracht.
 • Bij ingebruikname door een nieuwe jaarplaatshouder van een lege jaarplaats berekenen wij 500 euro aanvangskosten.

 

 1. Algemene regels over gedrag, controle en opzegging
 • Een fijne sfeer, een relaxed verblijf en veiligheid is heel belangrijk en daarbij zijn regels onvermijdelijk. Onze insteek: wij als parkeigenaren zijn geen controleurs … maar we komen wel in actie bij overlast of het herhaaldelijk negeren van de regels. Daarbij zijn we niet van het blijven waarschuwen. We zijn zeg maar geen type politie-agenten. Na 1 of 2 keer moet het duidelijk zijn en in geval van herhaling maar ook bij overtredingen van variërende aard, kunnen we zo nodig beslissen om het jaarcontract niet te verlengen of om directe stappen te ondernemen (directe opzegging en eventueel ontzegging van de toegang).
 • In deze jaarregels kunnen nimmer alle mogelijke voorkomende situaties en overtredingen beschreven worden. We geven de richtlijnen/voorbeelden. Bij afwijkende situaties/overtredingen beslist de parkeigenaar over maatregelen / eventuele opzegging.
 • In geval van het vermoeden van illegale activiteiten/overtreding heeft de parkeigenaar het recht om het chalet/stacaravan te betreden voor controle.
 • De parkeigenaar heeft ten alle tijde het recht, om iemand de toegang tot het terrein te weigeren. Ook heeft de parkeigenaar het recht om iemand bij onwilligheid of wangedrag het terrein onmiddellijk te doen verlaten en een jaarcontract per direct te ontbinden. Uiteraard zijn dit ook mogelijke oorzaken voor het niet verlengen van een jaarcontract.
 • Aanleiding voor opzegging of directe opzegging zijn onder andere (beoordeling door de parkeigenaar):
  • doorgaande overlast voor andere jaarplaatshouders en/of parkeigenaar
  • meermaals niet opvolgen van regels en aanwijzingen
  • te slechte staat van de jaarplaats en/of chalet
  • herhaaldelijk te hard rijden (gevaarlijk) of meermaals negeren van parkeerregels
  • afvaldumping
  • niet nakomen van betalingen (structureel of na meermalige attendering)
  • fysieke of verbale agressie (bedreiging) of meermaals onfatsoenlijk gedrag
  • herhaaldelijke openbare dronkenschap met overlast
  • elke vorm van drugsgebruik (daaronder valt uiteraard ook binnen in het chalet).
  • optelsom van variërende overtredingen
  • escalatie in gedrag of uitingen of opruiing
  • illegale verhuur of onderdak bieden voor lange termijn aan derden, ook niet voor familie
  • gebruiken van de jaarplaats voor permanente bewoning (zie ook punt 21)
  • bij een onherstelbaar ontwrichte relatie tussen recreant en parkeigenaar
  • ook andere redenen zijn uiteraard denkbaar, het is onmogelijk elke mogelijke situatie te beschrijven, dit is ter beoordeling van de parkeigenaar
 • In de bovenstaande gevallen hebben wij het recht uw jaarcontract te ontbinden, hetzij per direct of door het niet aanbieden van een jaarcontract voor het opvolgende jaar (opzegging). Hierbij geldt de uiterlijke opzegdatum van 1 oktober uiteraard niet.
 • Het langdurig gebruik van uw chalet of stacaravan door andere mensen dan uzelf als geregistreerde eigenaar (jaarplaatshouder) is niet toegestaan, dit met als doel permanente bewoning door derden te voorkomen, ook als dit familie betreft. In dit geval wordt uw jaarplaats opgezegd.

 

 1. Geen permanente bewoning, wel recreatief gebruik

De wet/ bestemmingsplan geeft onder andere aan:

 • Permanente bewoning is niet toegestaan
 • Er moet sprake zijn van een ander fysiek hoofdverblijf.
 • Uw stacaravan/chalet mag alleen gebruikt worden voor recreatieve doeleinden (dus niet als hoofdverblijf)

De gemeente controleert actief op onder andere de bovenstaande regels, door middel van onaangekondigde controles

 

Wij hanteren voor de duidelijkheid in ieder geval voor u onze volgende regels, ter voorkoming van permanente bewoning:

 • De jaarplaatsen zijn voor recreatief gebruik en niet voor permanente bewoning.
 • U verblijft nooit meer dan 240 dagen op het park c.q. in uw chalet/stacaravan. Bij overschrijding hebben wij het recht uw jaarplaats op te zeggen en hoeven wij geen nieuw jaarcontract aan te bieden.
 • Er moet voor ons sprake zijn van een eigen bestaand huis/verblijf elders (beoordeling door parkeigenaar). Alleen een inschrijving op een ander adres is niet voldoende.
 • Hier inschrijven op het parkadres is niet toegestaan en leidt tot directe opzegging van uw jaarplaats.
 • Het langdurig gebruik van uw chalet of stacaravan door andere mensen dan uzelf als geregistreerde eigenaar (jaarplaatshouder) is niet toegestaan, dit met als doel permanente bewoning door derden te voorkomen, ook als dit familie betreft. In dit geval wordt uw jaarplaats opgezegd.

 

 1. Brandgevaar en aansprakelijkheid

De parkeigenaar is niet aansprakelijk voor brand als ook niet voor vermissing of schade door derden veroorzaakt. U bent als eigenaar van het kampeermiddel verplicht om zorg te dragen voor een goede verzekering (schade door brand, storm, takken/bomen, aansprakelijkheid, enzovoorts). Tevens bent u verantwoordelijk voor de veiligheid in uw kampeermiddel. Denk hierbij aan een deugdelijke stroominstallatie (met aardlekschakelaar) en gasinstallatie, evenals deugdelijke kachels. De parkeigenaar mag hierop controleren en eventueel gecertificeerde aanpassingen eisen, zonder dat de parkeigenaar daarbij verantwoordelijk wordt voor installaties en werkzaamheden.

 

Belangrijk: voor alles waar dit reglement niet in voorziet, beslist de parkeigenaar.

 

 

Nood- en hulpdiensten:

Huisarts Kuinre:                           0527-231278

Spoedpost Emmeloord                0527 620 460             (bel bij twijfel 112)

Brandweer:                                   112

Geen spoed, wel politie:              0900-8844

 

Alarmnummer:112  (bij brand, ernstig ongeval, politie met spoed)

 • Heeft u een ambulance nodig, vraag naar een ambulance uit EMMELOORD of LEMMER, meldt het juiste adres, zie onder.
 • Heeft u de brandweer nodig, vraag naar de brandweer uit KUINRE, meldt het juiste adres, zie onder.

 

Bedankt voor uw medewerking en een heel fijn jaar gewenst!

Willem en Carolien van der Spek

Kom Genieten

Van der Spek Horeca en Recreatie

Kuinderweg 52

8315PX Luttelgeest